Heel veel mensen denken ‘recht’ te hebben op zelfverdediging. Echter is het toepassen van geweld in Nederland strafbaar. In een agressieve situatie van intimidatie, bedreiging of fysiek geweld denk je niet aan de juridische gevolgen van jouw handelen. Je kan alleen een beroep doen op noodweer. Dit is vastgelegd onder artikel 41 van het Wetboek van Strafrecht. Belangrijk is dan ook dat je weet wat je mag doen.

De eerste prioriteit is natuurlijk het vermijden van een situatie waarbij je jezelf moet verdedigen. Je mag niet direct terugslaan na een (niet al te harde) klap. Dat klinkt vreemd, maar als je kan afweren, ontwijken, wegrennen of lopen, moet je dit doen. Pas wanneer je niet kan ontkomen door bijvoorbeeld obstakels. Dan pas is noodweer aan de orde. Kortom:
> De aanval moet acuut zijn of dreigt te beginnen.
> Vluchten is niet mogelijk, je bent ingesloten, in paniek
> De wijze en intensiteit van reageren moet in verhouding staan.

Het is geen zelfverdediging en dus strafbaar als je de confrontatie zelf opzoekt (door eigen schuld) of de ander provoceert en hierdoor een aanval uitlokt. Als de acute dreiging of aanval is afgelopen wordt een reactie daarna als tegenaanval en dus ook als strafbaar gezien.

Wat is noodweer?
Je mag jezelf, anderen en je bezittingen verdedigen als je slachtoffer dreigt te worden van een misdrijf. Met zelfverdediging kan het zijn dat je iets doet dat strafbaar is. Je kan dan een beroep doen op ‘noodweer’. Het noodweer moet in verhouding staan (proportionaliteit) tot de mate van agressie of dreiging en dat je ook niets anders had kunnen doen (subsidiariteit).

‘’Niet strafbaar is hij die een feit begaat, geboden door de noodzakelijke verdediging van eigen of eens anders lijf, eerbaarheid of goed tegen ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding.’’

Wat is noodweerexces?
In omstandigheden van hevige stress en emotie reageer je in een impuls. Het is moeilijk om rationeel te blijven handelen wanneer je bedreigd wordt. Het is mogelijk dat je de grenzen van noodzakelijke verdediging overschrijdt in je noodweer.

‘’Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van noodzakelijke verdediging, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging, door de aanranding veroorzaakt.’’

Je moet hierbij denken aan harder terug slaan dan nodig is om de aanval af te weren. Je gebruikt een wapen als met minder of zonder had volstaan. Of je blijft langer terugvechten dan strikt noodzakelijk is (tegenaanval). Een beroep doen op noodweerexces kan alleen als er sprake is van noodweer.

Elk incident is complex en afhankelijk van veel factoren en uitzonderingen. Ben je terecht gekomen in een situatie van noodweer(exces)? Het is bij voorkeur verstandig om je verhaal eerst met een advocaat te bespreken voordat je een verklaring aflegt.