https://muye.nl/wp-content/uploads/2023/04/logo_ITFNL-200x200.png
Informatie

Toernooi: Battle of Utrecht
Datum: 28 oktober 2012
Locatie: Utrecht, Nederland
Bond: ITF Nederland

Uitslagen
loopvormen/tul

1e plaats Joi von Michaelis
2e plaats Samantha B.

sparring/matsogi

2e plaats John L. 
3e plaats
Kimia Ghambari