Vertrouwenspersoon

Veilig Sportklimaat

Help, het is mis! Ik wil contact! Indien hier noodzaak voor is kan het vertrouwenspunt ingeschakeld worden. Het vertrouwenspunt is in samenspraak met onze sportbonden opgezet voor:
> sporters
> hun omgeving: begeleiders, trainers, coaches, ouders, medische stad, teamgenoten, et cetera

Bovengenoemde personen kunnen bij deze service terecht voor:
> persoonlijke vragen, dilemma’s of meldingen die vertrouwelijk zijn. In een vertrouwelijk gesprek met een deskundig vertrouwenspersoon of adviseur bespreek je wat je dwars zit en welke stappen je zou kunnen zetten om het aan te pakken. Je houdt zelf de regie op wat er met je verhaal wordt gedaan.
> het melden van misstanden waar iets mee moet worden gedaan. Deze meldingen leiden tot vervolgonderzoek, waarbij het mogelijk is dat dit onderzoek leidt tot sancties en/of maatregelen.

Het Vertrouwenspunt help bij het maken van de, voor die persoon, juiste keuzes. Door goede begeleiding wordt verergering en herhaling van grensoverschrijdend gedrag en mogelijke misstanden voorkomen. Met het melden van misstanden signaleren we problemen en kan het beleid of de organisatie aangepast worden.

Bij het Vertrouwenspunt kan je terecht voor alle thema’s van vertrouwelijke aard. Bijvoorbeeld bij:
> grensoverschrijdend gedrag (seksuele intimidatie, pesten, discriminatie, belediging, bedreiging en mishandeling)
> doping
> matchfixing
> eetstoornissen.

De gesprekken zijn vertrouwelijk en je kunt anoniem blijven indien je dat wil en daar zelf ook zorg voor draagt. De vertrouwelijkheid is heel belangrijk en is goed geborgd binnen Muye Dojang. De vertrouwenspersonen kunnen op de inhoud van de gesprekken door technische kader of het bestuur niet worden aangesproken!

Het vertrouwenspunt is momenteel op een manier te benaderen:
E-mail: vertrouwenspersoon@muye.nl