Preventief Beleid

Veilig Sportklimaat

Sport is leuk! Niet voor niets staan ieder week miljoenen Nederlanders op en rond sportveld, baan of bad. Sport brengt mensen samen. Zorgt dat ze gezond blijven. Maar vooral dat ze plezier hebben. Meestal dan. Want soms gaat het mis. Een scheldpartij, wat duw- en trekwerk of een serieuze vechtpartij. Dat wil niemand. Sportplezier, daar gaat het om.

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, essentieel. Om die reden staat beleid rond ongewenst gedrag bij Muye Dojang Rotterdam hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent bijvoorbeeld binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

Samen

Sportplezier en ontwikkeling

Als trainer zijn wij er om de sporttechnische vaardigheden van sporters te verbeteren. Maar daarbij moeten we niet vergeten dat ons gedrag ook van invloed is op de sociale en persoonlijke ontwikkeling van (jonge) sporters. Denk aan het geven van een aanwijzing of een compliment, maar ook aan het maken van een corrigerende opmerking. Als trainer is het daarom belangrijk dat we ook over opvoedkundige vaardigheden beschikken, zo blijkt onder andere uit het trainer-kind relatie onderzoek. Daarom volgen trainers regelmatig verschillende trajecten en bijscholingen van onder andere de Academie voor Sportkader om veilige en ontwikkelingsgerichte sportomgeving te creëren. Door de trainers te leren hoe je sportplezier stimuleert en om in te grijpen als het fout gaat, zo houden we sporten leuk!

Sportplezier en ontwikkeling

Het bestuur van Muye Dojang Rotterdam voert een preventief beleid en heeft diverse maatregelen genomen waarmee we een sociaal veilige sportomgeving willen creëren. Zo zijn er gedragsregels opgesteld en is er besloten om alle huidige en toekomstige vrijwilligers, trainers en coaches die (in)direct werkzaam zijn met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking te verplichten om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.