AED in Pendrecht

2021 – heden

Bij een (mogelijk) reanimatieoproep, wordt door het alarmcentrale, naast alle hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie, etc) ook burgerhulpverleners opgeroepen. Dit zijn burgers die getraind zijn in het reanimeren en gebruik van een AED. Een deel van de BHV’ers worden naar de slachtoffer gestuurd zodat ze kunnen beginnen met reanimeren, terwijl de overige groep een verzoek krijgt om een AED op te halen.

De omgeving van de gymzaal was een zogenaamde “blind spot”, waarbij er geen AED beschikbaar was in de directe omgeving. In samenwerking met het Hartstichting, Defibtech Nederland en Sportbedrijf Rotterdam, zorgt sportclub Muye Dojang er voor dat er 24/7 een AED beschikbaar is in de wijk.