Vandaag is er een AED door Hartstichting (financiering), Defibtech Nederland (jaarlijks groot onderhoud) en Muye Dojang (beheer en periodiek klein onderhoud) een AED geplaats bij gymzaal Herkingenstraat. Burgerhulpverleners kunnen hierdoor bij een (mogelijke) reanimatieoproep 24/7 gebruik maken van de AED.

Hoe gaat het te werk?

Bij een (mogelijke) reanimatieoproep, wordt door het alarmcentrale naast alle hulpdiensten (ambulance, brandweer, politie, etc) ook burgerhulpverleners opgeroepen. Dit zijn burgers die getraind zijn in het reanimeren en gebruik van een AED. Een deel van de BHV’ers worden naar de slachtoffer gestuurd zodat ze kunnen beginnen met reanimeren. De overige groep krijgt een verzoek om een AED op te halen.

Beveiliging

Onze AED zal beveiligd worden met een pincode. Opgeroepen BHV’ers krijgen deze te zien in hun oproep. Zo kunnen we waarborgen dat de AED functioneel blijft indien deze nodig is voor een reanimatie!