Start instroomlessen KinderFaculteit

Deze week starten weer de instroomlessen vanuit KinderFaculteit Pendrecht. Op vrijdag 8, 15, 29 oktober en 5 november zullen er nieuwe leerlingen uit de wijk meetrainen om kennis te maken met Taekwon-do. Zij trainen mee tijdens de les van Taekwon-do groep 1. In de herfstvakantie zal er geen instroomlessen zijn op de vrijdag.

AED in Pendrecht!

Vandaag is er een AED door Hartstichting (financiering), Defibtech Nederland (jaarlijks groot onderhoud) en Muye Dojang (beheer en periodiek klein onderhoud) een AED geplaats bij gymzaal Herkingenstraat. Burgerhulpverleners kunnen hierdoor bij een (mogelijke) reanimatieoproep 24/7 gebruik maken van de AED.

Read more
Gastles sportklas KinderFaculteit

Net als vorig jaar mocht Spirit Taekwon-do gastles Taekwon-do verzorgen aan de sportklas van de Kinderfaculteit. In de Kinderfaculteit worden ruim zestig verschillende lessen gegeven aan bijna de helft van alle leerlingen in Pendrecht. Binnen de Kinderfaculteit is er een speciaal sportaanbod voor kinderen uit groep 5 en 6 die veel en graag bewegen; de sportklas.

Read more