In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, essentieel. Om die reden staat beleid rond ongewenst gedrag bij Muye Dojang Rotterdam hoog op de agenda. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Het cliché dat voorkomen belangrijker is dan genezen, opent bijvoorbeeld binnen het thema Seksuele Intimidatie keer op keer onze ogen.

Belangrijk is om dit onderwerp binnen verenigingen bespreekbaar te maken. Daarnaast is het van groot belang dat de verenigingen beleid voeren tegen ongewenst gedrag, om dit zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en een goede begeleiding.

Het bestuur van Muye Dojang Rotterdam voert een preventief beleid en heeft diverse maatregelen genomen waarmee we een sociaal veilige sportomgeving willen creëren. Zo zijn er gedragsregels opgesteld en is er besloten om alle huidige en toekomstige vrijwilligers, trainers en coaches die (in)direct werkzaam zijn met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking te verplichten om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te vragen. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarbij vermindert het de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport kan uitoefenen.

Meer informatie