Per 1 juli is het kabinet voor Nederland van een ‘intelligente lockdown’ naar ‘ruimte met regels’ gegaan. Naast de landelijke aanscherpingen is het nu ook mogelijk dat er regionaal dan wel per gemeente extra maatregelen worden opgelegd.

Dit protocol gaat uit van de per 10 augustus geldende landelijke regels. Dit protocol is juridisch gezien een advies voor het handelen op en binnen sportaccommodaties en bij het sporten zelf op welke plek dan ook. De in dit protocol gebruikte termen zijn hetzelfde als in de noodverordeningen. Voor nader toelichting en context verwijzen wij dan ook naar de betreffende noodverordeningen. De geldende noodverordeningen en gemeentelijke bepalingen dienen altijd leidend te zijn. Sportclub “Muye Dojang” is daarom niet aansprakelijk voor fouten en onvolledigheden in dit protocol.