Als sportclub doen we er alles aan om besmettingen te voorkomen. In samenwerking met KinderFaculteit Pendrecht en Rotterdam SportSupport dan ook protocollen samengesteld om onze leden veilig te laten sporten. We begrijpen als leden/ouders het nog niet aandurven om te starten met (buiten)trainingen. Daarom geven we ouders de mogelijkheid om af te melden voor de (buiten)trainingen.

Wel willen we leden/ouders er op wijzen dat wij als sportclub een non-profit organisatie zijn. Helaas moeten wij ook onze vaste lasten (overeenkomst zaalhuur, bondscontributie, verzekeringen, etc) blijven betalen. Afmelden is geen ontbinding van je overeenkomst met Spirit Taekwon-do/Muye Dojang. Wel zullen we uiteraard, afhankelijk van steunmaatregelen en subsidies die we daadwerkelijk krijgen, dit met terugwerkende kracht verrekenen.

    Gegevens leerling
    Naam leerling

    Geboortedatum (verplicht)

    Akkoord
    hierbij meld ik mij/mijn kind af tot nader order in verband met het Corona virus en accepteer dat mijn afmelding geen ontbinding van mijn overeenkomst is.