Veilig Sportklimaat

incident 12 augustus 2022

In de sport vinden we de zorg voor een veilige omgeving voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking, essentieel. Ongewenst gedrag in de sport komt helaas vaker voor dan men denkt. Om die reden staat beleid rond ongewenst gedrag bij Muye Dojang Rotterdam hoog op de agenda.

Naar aanleiding van een incident tijdens de buitentraining van afgelopen vrijdag, willen we als club jullie hierover informeren.

Incident

Afgelopen vrijdag heeft er tegen het einde van de buitentraining een incident plaats gevonden. Een man wonend aan de Oldegaarde (het voormalige BPM-flat) was naakt op zijn balkon aan het masturberen en met zijn telefoon gericht op het schoolplein van OBS Over de Slinge, waar wij op dat moment aan het trainen waren. Een oplettende ouder zag dit gebeuren en ging de confrontatie aan.

De les werd hierop meteen gestaakt en werd de politie geïnformeerd, die met spoed ter plekke kwam. Agenten zijn bij deze man binnen geweest en hebben onder andere zijn telefoon onderzocht. Er waren op dat moment geen foto’s of video’s van leerlingen.

Wat nu

Muye Dojang Rotterdam hanteert een zero tolerance beleid met betrekking tot ongewenst gedrag. Als club hebben we daarom aangifte gedaan tegen deze man en zijn de ouders die aanwezig waren tijdens het incident telefonisch als getuigen gehoord. Het dossier zal door de aanwezige agenten worden overhandigd aan team zeden van Politie Rotterdam. Zij gaan dit incident verder onderzoeken. Boosabum Hidayet blijft namens de club in contact met de politie.

Omdat deze man naast OBS Over de Slinge woont, zijn gymdocenten Bart van Wensen (OBS Over de Slinge) en Ruud Vogel (Beatrixschool) en alle SSV sportdocenten geïnformeerd over het incident. Tevens hebben we in overleg met ons vertrouwenspersoon besloten om voorlopig onze buitentrainingen niet meer op het schoolplein van OBS Over de Slinge te houden. Meer informatie hierover volgt snel!

Contact

We zijn blij dat de kinderen het incident niet hebben zien gebeuren en behalve het geschreeuw van de ouders, niet veel hebben meegekregen van wat er is gebeurd. Mocht het toch zo zijn dat uw kind hier last van heeft gehad, vragen wij contact op te nemen met boosabum Hidayet via WhatsApp. Hij zal zo snel mogelijk hierover contact opnemen.

Mocht u als ouder nog vragen heeft met betrekking tot het incident, dan kunt u mailen naar vertrouwenspersoon@muye.nl.

LET OP: Gezien het lopende onderzoek van team zeden verzoeken we ouders om NIET op eigen initiatief te handelen. We verzoeken tevens om NIET zelf de confrontatie aan te gaan met de betreffende bewoner! Neem ALTIJD contact op met de club voordat u iets gaat doen!

We hopen jullie voldoende te hebben geïnformeerd.